רשות ניירות ערך

רשות ניירות ערך היא אחד משלושת הרגולטורים הפיננסיים בישראל. הרשות הוקמה ופועלת מכוח חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. הרשות מסדירה, מפקחת ואוכפת את הכללים הנוגעים לפעילותן של חברות ציבוריות, קרנות נאמנות, ...

עברו לעמוד המעסיק

"ישנם חופשות רבות אווירה משפחית יחס כיפי. לא קיים דיסטאנס כלל. צברתי חברים רבים במהלך ההתמחות...."

קרא עוד