רשות ניירות ערך

רשות ניירות ערך היא אחד משלושת הרגולטורים הפיננסיים בישראל. הרשות הוקמה ופועלת מכוח חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. הרשות מסדירה, מפקחת ואוכפת את הכללים הנוגעים לפעילותן של חברות ציבוריות, קרנות נאמנות, ...

עברו לעמוד המעסיק

"אווירה נעימה מאוד, הפרקליטות היו מאוד נעימות וחייכניות ואף נתנו חיזוקים תוך כדי ראיון כאשר השבתי בתשובות נכונות...."

קרא עוד

"ישנם חופשות רבות אווירה משפחית יחס כיפי. לא קיים דיסטאנס כלל. צברתי חברים רבים במהלך ההתמחות...."

קרא עוד