• הרשות הארצית לכבאות והצלה - תוכן גולשים

    הרשות הארצית לכבאות והצלה

2/7
נכתב בשנת 2017

משוב ראיון על הרשות הארצית לכבאות והצלה

מראיינים

עודד ברוק

האווירה בראיון

אם נדרשת להביא עמך עבודה ציין איזו עבודה נתבקשת להביא ואילו שאלות נשאלת עליה בראיון

לא

אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

נשאלתי שאלות במנהלי ובנזיקין

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

נושאים שקשורים לכבאות כגון כבאי שפרץ בעת שריפה דלת לא נכונה ותובעים אותם.

למה נדרשת בתשובתך?

משפט חוקתי, מנהלי ונזיקין.

האם בהמשך לתשובתך התפתח דיון משפטי? תאר את הדיון

לא

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

עבודה נוכחית והשירות הלאומי.

לאילו נושאים יחס המעסיק חשיבות גבוהה?

פעילות התנדבותית.

נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

שכר של עובד מדינה, קיימים 2 מתמחים ועשרה עו"ד.

תאר את האווירה בראיון

פתוחה

מה דעתכם?

  • המידע מועיל
  • המידע אינו מועיל
  • דווח