• נציבות שירות המדינה-אגף משמעת - תוכן גולשים

    נציבות שירות המדינה-אגף משמעת

1/3
נכתב בשנת 2014

משוב ראיון על נציבות שירות המדינה-אגף משמעת

מראיינים

אסף רוזנברג ותהילה

האווירה בראיון

אם נדרשת להביא עמך עבודה ציין איזו עבודה נתבקשת להביא ואילו שאלות נשאלת עליה בראיון

לא

אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

להעלות סוגייה משפטית.

למה נדרשת בתשובתך?

לדעת מה עושים שם.

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

התחביבים שלי, איזה תכונה אצלי אני רוצה לשנות.

נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

מתמחה אחד.

תאר את האווירה בראיון

פורמלית אך נעימה.

מה דעתכם?

  • המידע מועיל
  • המידע אינו מועיל
  • דווח