רשות ניירות ערך

הידעתם?

הרשות היא תאגיד עצמאי ולא חלק משירות המדינה

ארגון חדשני, יצירתי ו"צעיר", הגיל הממוצע ברשות עומד על 37.

העובדים שלנו נהנים משני העולמות - ארגון ציבורי ואידאולוגי לצד חדשנות וטיפוח מצוינות המאפיינים חברות הייטק.

פעילות והתנדבות בקהילה

רשות ניירות ערך מפעילה את פרויקט "משקיעים בעתיד" – בשיתוף עם "כנפי הכסף" ארגון סטודנטיאלי שפועל לקידום חינוך פיננסי בישראל. בנוסף, במסגרת התנדבות "שיעור אחר" מדריכים עובדי הרשות תלמידים בנושאי משפט, כלכלה וחשבונאות, מערכות מידע ואינטרנט ועוד.

רשות חברתית

שיעור הגברים והנשים ברשות כמעט שווה 51% גברים ו-49% נשים (גם בתפקידי ניהול בכירים).

קליטת מתמחים לאחר סיום התמחות

אחוז המתמחים הנשארים ברשות לאחר התמחות עמד על כ-50% בשנה האחרונה, הקליטה הינה מידית ואין צורך לעבור הליך מכרזי נוסף לאחר שנת ההתמחות.

החזון שלנו

קידום ערכים של איזון, מידתיות רגולטורית ושקיפות, לצד אכיפה והרתעה בלתי מתפשרות הם המפתח להגנה על ציבור המשקיעים לצד פיתוח שוק ההון.

תחומי העיסוק שלנו

המחלקה הבינלאומית

המחלקה הבינלאומית פועלת ליישום האסטרטגיה של הרשות לשילוב שוק ההון הישראלי בתהליכי הגלובליזציה בכלל ובתהליכי שיתוף הפעולה הנרקמים בין גופי הפיקוח והאכיפה בתחום ניירות הערך בעולם, בפרט. המחלקה אחראית על הקשר עם גופי פיקוח בינלאומיים, עם ארגונים בינלאומיים ועם רשויות ניירות ערך זרות, לרבות חתימה על מזכרי הבנה לשיתוף פעולה עם רשויות וגופים אלה.

מחלקת השקעות

מחלקת השקעות עוסקת ברישוי, פיקוח והסדרה של מתווכים שונים בתחום ההשקעות. על המתווכים כאמור נמנים מנהלי קרנות נאמנות, נאמנים לקרנות, מנהלי תעודות סל, נאמנים לתעודות סל, מנהלי תיקי השקעות, יועצי השקעות ומשווקי השקעות.

מחלקת תאגידים

מחלקת תאגידים מפקחת על כלל התאגידים שהנפיקו ניירות ערך לציבור, בין אם במסגרת גיוסי חוב ובין אם במסגרת גיוסי הון. במחלקה עובדים רואי חשבון, עורכי דין וכלכלנים, שמרביתם משמשים רפרנטים של התאגידים המדווחים, ולמרביתם תחומי אחריות מקצועיים – משפטיים או חשבונאיים. כל תאגיד מדווח מטופל על ידי רפרנט בכל ההיבטים הקשורים לחובות הדיווח שלו על פי חוק ניירות ערך. תפקידה העיקרי של מחלקת תאגידים הוא להגביר את השקיפות בשוק ההון באמצעות הסדרה אזרחית של חוק ניירות ערך.

פרקליטות ניירות ערך

פרקליטות ניירות ערך, היושבת בפרקליטות תל אביב (מיסוי וכלכלה), הוקמה מתוך שאיפה לרכז משאבים וכוחות מקצועיים שיאפשרו מלחמה בהון השחור ובעבריינות הצווארון הלבן וקביעת נורמות ענישה והתנהגות בתחום זה באמצעות דיני המס השונים וחוקים רלוונטיים אחרים. פרקליטות רשות ניירות ערך מתמחה בניהול תיקים כלכליים גדולים, מורכבים ועתירי מסמכים.

הייעוץ המשפטי

הייעוץ המשפטי ברשות מופקד על כל ההיבטים המשפטיים של פעילותה ובראשו ניצב היועץ המשפטי לרשות. משפטני הרשות מצוותים למחלקות השונות, מלווים את פעילותה הייעודית השוטפת של הרשות ועוסקים בהכנת חקיקה וחקיקת משנה.

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר

תפקידה של מחלקת חקירות מודיעין, בקרת מסחר הינו איתור וחשיפה של פעילות עבריינית בשוק ההון לשם נקיטה בפעולות אכיפה. כמו כן אחראית המחלקה על שמירת התקינות וההוגנות במסחר בבורסה.

מחלקת אכיפה מינהלית

בראשית 2011 נכנס לתוקפו חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 ("חוק האכיפה המנהלית"). בחוק יוסד מנגנון אכיפה מנהלית חדש שמתקיים במקביל לאכיפה הפלילית הקיימת בחוק ניירות ערך. מחלקת אכיפה מנהלית משמשת כתביעה מנהלית ברשות, אשר מגבשת כתבי טענות מנהליים, לאחר מעבר על חומר הבירור המנהלי שמועבר אליה ממחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר. לאחר מכן מנהלת מחלקת אכיפה מנהלית את תיק התביעה בשם הרשות בפני מותבי וועדת האכיפה המנהלית.

המחלקה לפיקוח על הבורסה וזירות הסוחר

מרכזת את נושאי הפיקוח והבקרה של רשות ניירות ערך על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. נציגי המחלקה עוסקים בליווי דיוני דירקטוריון הבורסה, מסלקותיה וועדותיה השונות תוך שהם משמשים כמשקיפים במוסדות אלה. המחלקה פועלת גם להסדרה ולפיקוח של זירות סוחר לחשבונן העצמי, מכוח תקנות ניירות ערך.

מחלקת מחקר, פיתוח וייעוץ כלכלי אסטרטגי

המחלקה מעניקה ייעוץ כלכלי וסיוע למחלקות הרשות בנושאים הקשורים להתנהלות השווקים והשחקנים ולהסדרת פעילותם; כמו גם, לגבי אופי המוצרים הנסחרים בשווקים ולהסדרת המסחר בהם. מלבד הייעוץ הכלכלי, הניסיון והידע המחקרי והיישומי הנצברים מאפשרים למחלקה לספק ייעוץ אסטרטגי ליו"ר רשות ניירות ערך ולמחלקות הרשות. המחלקה הכלכלית מבצעת מחקרים כלכליים במטרה להרחיב את בסיס הידע וההבנה של שוק ההון ובמטרה להרחיב את מגוון הכלים למחקר ולמעקב אחר השוק.

רוצים להכיר אותנו טוב יותר?

בואו לראות איך הרשות נראית מבפנים

שיר בן דוד, מתמחה

עו"ד צפנת מזר

פרטים נוספים

  • כתובות:
  • רחוב מונטיפיורי 35, תל אביב
  • רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים
  • טלפון תל אביב - 03-7109811
  • טלפון ירושלים - 02-6556555
BESbswy