רשות ניירות ערך

כתבו עלינו

רשות נייירות ערך פשטה על משרדי בזק; אלוביץ' עוכב לחקירה

חוק ניירות ערך המתוקן יאסור לחלוטין על שיווק אופציות בינאריות על ידי חברות הפועלות מישראל

מהפכת האכיפה המינהלית: עד כה הוטלו עיצומים של כ-42.5 מיליון שקל

יו"ר רשות ניירות ערך: "מוטרד מהמקרים בהם בעלי שליטה שוכחים שבחברות ציבוריות בעלי המניות הם שותפים שלהם"

עו"ד צפנת מזר- 40 הצעירים המבטיחים של גלובס

התובעת בתיק דנקנר; סגנית מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז ת"א חנה קורין

נשיא ביהמ"ש המחוזי בתל-אביב יפו קיבל את עמדת רשות ניירות ערך, בהליך משפטי חריג, לאישור השקעה של בנק דיסקונט, הפועלים והבינלאומי, הנושים העיקריים של חברת יורוקום, בהנפקה פרטית של חברת הבת הציבורית "אינטרנט זהב" ללא כינוס אסיפה כללית של בעלי המניות.

התקבלה עמדת הרשות לפיה על חלק מעסקאות המט״ח שמציעה חברת ״אינטראקטיב ברוקר״ להיות כפופות לפיקוח, שכן פעילות מסחר באמצעות יתרת חובה וזכות (כניסה ליתרת חוב במטבע אחד לאור יתרת זכות במטבע אחר, לרכישת מטבע שלישי) עולה כדי ״מכשיר פיננסי״, המחוייב בפיקוח.

במסגרת הסדר בין רשות ניירות ערך לחברת רבד, הוטל על החברה עיצום כספי בגובה מיליון שקלים. לצד העיצום הכספי, בעל השליטה ומנכ"ל החברה הודו בעבירות המיוחסות להן והתחייבו לנקוט אמצעים למניעת הישנות ההפרה ועיצוב נהלים חדשים בהתאם לנדרש בחוק החברות.

בעקבות חקירה של רשות ניירות ערך, מר שי אבני הורשע על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב בעבירות תרמית בניירות ערך, גניבה בידי מורשה וניהול תיקים ללא רישיון. על אבני נגזרו שלוש שנות מאסר וכן תשלום פיצויים בגובה 280 אלף שקלים.

במסגרת הליך משפטי תקדימי התקבלה עמדת הרשות, לפיה יחידות מפוליסות ביטוח מהוות ניירות ערך והצעת אפיק השקעה זה מחוייבת בפרסום תשקיף. ביהמ"ש קבע שעל חברת ״ADR כלכלה בטוחה״ לעצור את הצעת המוצר לציבור המשקיעים עד להסדרת הנושא מול הרשות ובהתאם לחוק.