• גלוזמן ושות' - תוכן גולשים

    גלוזמן ושות'

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/8
נכתב בשנת 2004

משוב ראיון על גלוזמן חוברס ברויד

מראיינים

יפעת גלד

אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

דיני חוזים- עילת העושק, תנאים להתקיימות- סעדים-מרכיבים

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

תחום עיסוק של המראיין

למה נדרשת בתשובתך?

ידיעת החומר

האם בהמשך לתשובתך התפתח דיון משפטי? תאר את הדיון

דיון קצר לגבי אפשרויות אחרות-תום לב וכד'

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

תכונות טובות, עבודה נוכחית. מוסר עבודה

לאילו נושאים יחס המעסיק חשיבות גבוהה?

מוסר עבודה

נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

אופי עבודה,

תאר את האווירה בראיון

פומחלית אך נוחה וידידותית

פרט מבדקים נוספים הנדרשים בתהליך הקבלה כגון גרפולוג ומבחני מיון בכתב

גרפולוג ומבחנים אישיותים נוספים

תאר את התרשמותך הכללית מהמשרד

איכותי אך לא מתיימר