• י. זלצמן, גילת, קנולר, גראוס, סלומון ושות' - תוכן גולשים

    י. זלצמן, גילת, קנולר, גראוס, סלומון ושות'

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/4
נכתב בשנת 2004

משוב ראיון על גילת קנולר גראוס

מראיינים

שרון עזרא

אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

לא נשאלו שאלות משפטיות

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

התעניינו בנוגע לעבודתי הנוכחי, תחביבים, כיצד משתלבת העבודה עם לימודי המשפטים

לאילו נושאים יחס המעסיק חשיבות גבוהה?

בעיקר למקום עבודתי הנוכחי וניסיון בעבודה

נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

פירטו בנוגע לשעות העבודה, דרישות מהמתמחים, אופי העבודה (זהה למה שכתוב ב"מידע קודקס")

תאר את האווירה בראיון

מאוד פתוחה ולא פורמלית

תאר את התרשמותך הכללית מהמשרד

מאוד פתוח ולא פורמלי - התרשמותי חיובית מאוד