• י. זלצמן, גילת, קנולר, גראוס, סלומון ושות' - תוכן גולשים

    י. זלצמן, גילת, קנולר, גראוס, סלומון ושות'

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/4
נכתב בשנת 2004

משוב ראיון על גילת קנולר גראוס

מראיינים

ליאת קינן

אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

מחלקה בינלאומית: מעט על דיני תחרות והגבלים עסקיים, מחלקת מקרקעין- קניין בעיקר על משטר מקרקעין מינהל מקרקעי ישראל וקק"ל וכו...

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

תחומי עניין ותחום העיסוק של המחלקה

למה נדרשת בתשובתך?

חשיבה ועניין

האם בהמשך לתשובתך התפתח דיון משפטי? תאר את הדיון

בעיקר על ה גישה האישית לכל תחום משפטי

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

מי אני, למה דווקא במוסד הלימוד, תארים נוספים, רמת אנגלית והרבה הרבה תחומי עניין ואישיות

לאילו נושאים יחס המעסיק חשיבות גבוהה?

כל מה שנוצץ ובולט בקורות החיים (שפות, צבא, תואר נוסף וכו...)

נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

שעות- 8:00-19:30 יש תורנויות בימ"ש (על מנת ללמוד איך המערכת עובדת) עם כי רוב העבודה משפטית

תאר את האווירה בראיון

אוירה מאוד פתוחה, לבוש משוחרר במשרד