• הרצוג, פוקס, נאמן ושות' - תוכן גולשים

    הרצוג, פוקס, נאמן ושות'

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/62
נכתב בשנת 2004

משוב ראיון על הרצוג, פוקס, נאמן ושות'

מראיינים

יעל בר שי

אם נדרשת להביא עמך עבודה ציין איזו עבודה נתבקשת להביא ואילו שאלות נשאלת עליה בראיון

לא נדרשתי

אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

נשאלתי על אתיקה מקצועית - מה הדין כאשר שני לקוחות קבועים מבקשים מעו"ד לייצג אותם אחד נגד השני (ניגוד אינטרסים). התשובה היא שאסור לו לייצג אף לא אחד מהם. שאלה נוספת,מה הדין כאשר עו"ד יודע שהלקוח שלו עולה להעיד עדות שקר. נשאלתי על חברות ונתבקשתי לתת סקירה מקיפה על תחום חובות הזהירות והאמון של נושאי משרה ובעלי שליטה.

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

בחירת הקורסים שעליהם נישאלתי היתה לפי המקצועות שלמדתי באותה שנה (שנה ב'). מתוך אותם מקצועות היא בחרה באופן אקראי שניים מהם. סביר להניח שלפחות ביחס לדיני חברות,זה עלה כיון שזה תחום התמחותה.

למה נדרשת בתשובתך?

באתיקה מקצועית נדרש פתרון נקודתי. בחברות,היה עניין יותר כללי. יותר סקירה של תחום מסוים.

האם בהמשך לתשובתך התפתח דיון משפטי? תאר את הדיון

באתיקה התפתח דיון על הכללים בארה"ב ביחס ללקוח שמעיד עדות שקר. פסיקה בארה"ב. זאת אחרי שדנו במצב בארץ באותו עניין.

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

לא נשאלה ולו שאלה אישית אחת בראיון.

לאילו נושאים יחס המעסיק חשיבות גבוהה?

לא נשאלה ולו שאלה אישית אחת בראיון.

נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

שעות - 8.30 ועד להודעה חדשה. או במילים אחרות עובדים עד מאוחר. המתמחים לא מוצמדים לעו"ד אלא משתייכים למחלקה. אחרי חצי שנה יש אפשרות,במידת האפשר,לעבור למחלקה אחרת. עבודה אינטינסיבית ודורשת הרבה השקעה,אך מעניינת (כך לטענת המראיינת).

תאר את האווירה בראיון

אוירה מאוד נינוחה. תוך כדי הראיון התנהלו שיחות חולין קצרות. יעל מאוד חייכנית וניכר עליה שהיא עושה את המקסימום כדי שארגיש בנוח והיא גם הצליחה בכך. מומלץ מאוד (לא שאפשר לבחור) להתראיין איתה,כי היא בחורה נהדרת והראיון מאוד נוח ונעים. ממש שיחה בין שני אנשים רגילים לכל דבר.

תאר את התרשמותך הכללית מהמשרד

משרד מאוד מפואר ומושקע. שוקק חיים. כולם מתרוצצים סביב כולם (לא יודע אם זה מבשר טובות או להיפך).

מה המידע הנוסף שיש לך על המשרד?

עבודה קשה מאוד,אבל המקום בהחלט נחשב לטוב מכולם.