• אורנשטיין - תוכן גולשים

  אורנשטיין

  לראות את התמונה המלאה

  לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

  הרשמה
  /0
  נכתב בשנת 2004

  משוב ראיון על אורנשטיין

  מראיינים

  אורנשטיין

  אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

  הוצגו בפני סוגיות שנדונו או נדונות בזמן האחרון בפני השופט והתבקשתי לנתחן.

  מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

  הוצגו בפני סוגיות שנדונו או נדונות בזמן האחרון בפני השופט והתבקשתי לנתחן.

  למה נדרשת בתשובתך?

  פתרון נקודתי. לא הוזכרו פס"ד ספציפיים אך נדרש ידע.

  האם בהמשך לתשובתך התפתח דיון משפטי? תאר את הדיון

  כן הוא אמר שהוא מסכים איתי, הוסיף משלו וכד'.

  מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

  לא היה צד אישי,הוא התתחיל מהצגת סוגיות. כל הזמן נכנסו אנשים ויצאו הרגשתי שהוא עושה לי ראיון "על הדרך".

  לאילו נושאים יחס המעסיק חשיבות גבוהה?

  אין

  נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

  אופי העבודה שמאפשר התנסות בתחומים רבים יותר, יתרונות וחסרונות לגבי התמחות אצל שופט.

  תאר את האווירה בראיון

  מעט מוזר.. לא היה שום פן אישי לראיון. עושה רושם שהוא נחמד אפשר להגיד פורמלי.