• צלרמאיר, פילוסוף, רוזובסקי, צפריר ושות', עו"ד - תוכן גולשים

    צלרמאיר, פילוסוף, רוזובסקי, צפריר ושות', עו"ד

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/7
נכתב בשנת 2004

משוב ראיון על צלרמאייר - פילוסוף

מראיינים

ע"ד הילית בן ישראל

אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

מהו שיעבוד, תקנונים של חברות - שאלות תאגידיות. שאלות חוזיות: תקנת הציבור, חוזה פסול, פגמים בכריתה פס"ד שהשפיע וענין אותי

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

בתהאם לגיליון הציונים שהוצג

למה נדרשת בתשובתך?

הכרת פסיקה, חשיבה משפטית, יכולת התבטאות והגדרת מונחים שלכאורה הינם טריוויאליים.

האם בהמשך לתשובתך התפתח דיון משפטי? תאר את הדיון

כן - לגבי פסיקה ודעות מלומדים.

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

קורות חיים

נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

אופי העבודה: מתמחה מוצמד לעו"ד במחלקה (פול בתוך המחלקה) לא נחשף לדברים שמחוץ למחלקה.

תאר את האווירה בראיון

פורמלית

תאר את התרשמותך הכללית מהמשרד

מרשים, לחוץ ומלחיץ