• ההסתדרות הרפואית בישראל - תוכן גולשים

    ההסתדרות הרפואית בישראל

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/1
נכתב בשנת 2004

משוב ראיון על ההסתדרות הרפואית בישראל

מראיינים

לא זוכרת

אם נדרשת להביא עמך עבודה ציין איזו עבודה נתבקשת להביא ואילו שאלות נשאלת עליה בראיון

נדרשתי להביא עבודה אך לא התבקשתי להוציאה

אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

לא נשאלתי שאלות משפטיות

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

לא היו

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

הראיון בעיקרו אישי, שרות צבאי, בעיקר מק"ח

לאילו נושאים יחס המעסיק חשיבות גבוהה?

לא הייתה חשיבות מיוחדת לנושא מסויים

נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

לא רק עבודה משפטית יש גם עבודה מנהלתית

תאר את האווירה בראיון

פתוחה

פרט מבדקים נוספים הנדרשים בתהליך הקבלה כגון גרפולוג ומבחני מיון בכתב

לא היו

תאר את התרשמותך הכללית מהמשרד

נחמד לא מתאים למי שמעוניין לרכוש ידע משפטי רב