• נשיץ, ברנדס, אמיר ושות' - תוכן גולשים

    נשיץ, ברנדס, אמיר ושות'

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/42
נכתב בשנת 2004

משוב ראיון על נשיץ ברנדס- תל אביב

מראיינים

מספר מראיינים

אם נדרשת להביא עמך עבודה ציין איזו עבודה נתבקשת להביא ואילו שאלות נשאלת עליה בראיון

לא

אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

נשאלתי בשאלות לגבי דיני עונשין, נזיקין וחוזים. כאשר הדגש היה על מה שרציתי בעיקר

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

תחום עניין של כל אחד מהמראיינים

למה נדרשת בתשובתך?

בקיאות רבה בפסקי דין, חשיבה משפטית וכד'

האם בהמשך לתשובתך התפתח דיון משפטי? תאר את הדיון

משפטי בתחום דיני העונשין לדוג' לגבי נושא הרשלנות בכל אופניו

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

בעיקר על קורות החיים והשירות הצבאי . בגלל שהייתי קצין הם שמו דגש על נושא של מרות, כלומר האם בתור קצין אני יכול לקבל מרות ולהבין את מעמדי בארגון

לאילו נושאים יחס המעסיק חשיבות גבוהה?

שירות צבאי ופעילויות מחוץ ללימודים כמו כתבי עת , ועזרה לקהילה

נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

שכר יחסית גבוה , דרישות גבוהות מאוד מהתמחים

תאר את האווירה בראיון

אוירה פורמלית לחלוטין ורצינית מאוד