• כנסת ישראל - תוכן גולשים

    כנסת ישראל

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/36
נכתב בשנת 2007

משוב ראיון על היועץ המשפטי של הכנסת

מראיינים

המשנה ליועצת

אם נדרשת להביא עמך עבודה ציין איזו עבודה נתבקשת להביא ואילו שאלות נשאלת עליה בראיון

לא

אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

לחוות דעתי על הצעות חוק שהמראיינת הציגה מה הייתי מייעצת לעוזר פרלמנטרי שבא אלי בפנייה בנושא מסויים

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

תחום עיסוקו של המראיין

למה נדרשת בתשובתך?

בקיאות בפס"ד, חשיבה משפטית

האם בהמשך לתשובתך התפתח דיון משפטי? תאר את הדיון

לא

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

מדוע בחרתי להגיע אליהם אלו מקצועות עניינו אותי במהלך לימודי לספר על עבודה שניתנה לי

נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

כרגע אין אפשרות לטרום התמחות העבודה במהותה מתייחסת לייעוץ לחקיקה , עבודה מול חכי"ם עוזרים פרלמנטרים, היועצת המשפטית והמשנה ליועצת

תאר את האווירה בראיון

פתוחה מאוד