• הולדשטיין, שלו - תוכן גולשים

    הולדשטיין, שלו

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/5
נכתב בשנת 2004

משוב ראיון על הולדשטיין, שלו, גלאור ושות'

מראיינים

סער בן-גל

אם נדרשת להביא עמך עבודה ציין איזו עבודה נתבקשת להביא ואילו שאלות נשאלת עליה בראיון

לא נדרשתי להביא עבודה

אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

שאלות בנושא דיני מכרזים (עילות לפגמים במכרז וכיו"ב)

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

נושא הקשור בתחום עבודתי

למה נדרשת בתשובתך?

פתרון נקודתי וחשיבה משפטית יצירתית

האם בהמשך לתשובתך התפתח דיון משפטי? תאר את הדיון

התפתח דיון בנושא אופיים של דיני המכרזים בכלל ואופים הקזואיסטי וכן ביקורת על פס"ד של ביהמ"ש המחוזי בים' בנושא פגם באופן ביטול הערבות הבנקאית במכרז ונפקותו לענין עקרון השוויון

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

שאלות על עבודתי הנוכחית ובמיוחד תוכניותי העתידיות וסיבת הבחירה בתחום המשפטים

לאילו נושאים יחס המעסיק חשיבות גבוהה?

לענין מוסר העבודה, דיוק ובקיאות במצב המשפטי של תחום פלוני

נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

שעות עבודה רבות, אך עבודה מעניינת הנתונה לא מעט לחשיבה ויוזמה אישית

תאר את האווירה בראיון

אווירה נינוחה ביותר, לא פורמאלית ולפעמים הומוריסטית

תאר את התרשמותך הכללית מהמשרד

התרשמות כללית חיובית ביותר

מה המידע הנוסף שיש לך על המשרד?

אין ברשותי כרגע מידע נוסף על המשרד

ממוצע דירוגים

     
     

אל תשמרו בבטן

  • הוסיפו מידע ותרמו לקהילת קריביז