• אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה - תוכן גולשים

    אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/1
נכתב בשנת 2005

משוב ראיון על אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה

מראיינים

לא זוכרת

אם נדרשת להביא עמך עבודה ציין איזו עבודה נתבקשת להביא ואילו שאלות נשאלת עליה בראיון

לא

אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

דיעה אישית על פס"ד ספציפי שלמדתי

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

פס"ד שלמדתי

למה נדרשת בתשובתך?

חשיבה משפטית מיוחדת, פתרון נקודתי

האם בהמשך לתשובתך התפתח דיון משפטי? תאר את הדיון

לא התפתח דיון.

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

שאלות נגזרות מהקו"ח כגון עיסוק נוכחי, התנדבויות.

לאילו נושאים יחס המעסיק חשיבות גבוהה?

התנדבותית, עיסוקים נוכחיים.

נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, דרישות מקצועיות מהמתמחה.

תאר את האווירה בראיון

פורמלית אבל בגדר הסביר.

פרט מבדקים נוספים הנדרשים בתהליך הקבלה כגון גרפולוג ומבחני מיון בכתב

אין מבדקים נוספים שידוע לי עליהם בתהליך הקבלה

תאר את התרשמותך הכללית מהמשרד

משרד נחמד, אוירה טובה.

מה המידע הנוסף שיש לך על המשרד?

אוירת אוירה טובה