• משרד המשפטים- פרקליטות המדינה - מחלקה אזרחית - תוכן גולשים

    משרד המשפטים- פרקליטות המדינה - מחלקה אזרחית

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/27
נכתב בשנת 2004

משוב ראיון על פרקליטות המדינה - מחלקה אזרחית

מראיינים

עו"ד מיכל ברדנשטיין

אם נדרשת להביא עמך עבודה ציין איזו עבודה נתבקשת להביא ואילו שאלות נשאלת עליה בראיון

הסמינריון אותו כתבתי ושאלות בתחום הנזיקין הקשורות לעבודה זו.

אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

לא נשאלתי שאלות משפטיות נוספות מלבד השאלות המשפטיות בנושא הנזיקין על העבודה שעשיתי

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

עבודת הסמינריון ותחומי ההתעניינות שלי בתחום המשפטי

למה נדרשת בתשובתך?

לטעמי, בעיקר שפיכת חומר

האם בהמשך לתשובתך התפתח דיון משפטי? תאר את הדיון

לא התקיים דיון משפטי וזאת בעיקר משום ששפיכת החומר על-ידי סתמה את האפשרות להתעסק בדיון המשפטי

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

בעיקר נשאלתי על עברי בתחום העבודה בו עסקתי.

לאילו נושאים יחס המעסיק חשיבות גבוהה?

בעיקר לעבודה המשפטית בה עבדתי לפני כן.

נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

בעיקר דובר על אופי העבודה ועל התחום בו עוסקים המתמחים שזה בעיקר כפי שאמרתי לעיל נזיקין

תאר את האווירה בראיון

אווירה פתוחה ונעימה עם צחוקים רבים.

פרט מבדקים נוספים הנדרשים בתהליך הקבלה כגון גרפולוג ומבחני מיון בכתב

לא נעשו מבדקים נוספים

תאר את התרשמותך הכללית מהמשרד

נראה כי המשרד והעבודה הנעשית בו מאוד מעניינים ונעימים לעבודה.

מה המידע הנוסף שיש לך על המשרד?

בעיקר שמועות על כך שהעבודה שם מאפשרת התקדמות בסיכויים גבוהים לאחר מכן