• יגאל ארנון ושות' - תוכן גולשים

    יגאל ארנון ושות'

  • לעמוד המעסיק

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/46
נכתב בשנת 2005

משוב ראיון על יגאל ארנון ושות' - ת"א

מראיינים

עו"ד ברק טל

אם נדרשת להביא עמך עבודה ציין איזו עבודה נתבקשת להביא ואילו שאלות נשאלת עליה בראיון

נתבקשתי להביא עבודה כלשהי לפי בחירתי. הבאתי עבודה בנזיקין

אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

עיקר הראיון נסב סביב העבודה שהבאתי למרות שהשאלות גלשו לעיתים לתחומים אחרים בדיני הנזיקין כמו עוולת הרשלנות ולפרוצדורות סד"א. היו מעט שאלות אישיות בקשר לקורות החיים.

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

לדעתי השאלות לא היו קבועות מראש שכן המראיין קישר את מרבית השאלות לעבודה שהבאתי. הופתעתי שלא נשאלו כלל שאלות בחוזים תאגידים או קניין נושאים שאליהם התכוננתי לפני הראיון.

למה נדרשת בתשובתך?

הדגש הוא על החשיבה המשפטית. נראה שהתשובה לגופה לא ממש מענינת אלא הנימוקים ואפן הצגת הטיעונים המשפטיים.

האם בהמשך לתשובתך התפתח דיון משפטי? תאר את הדיון

הדיון המשפטי שהתפתח נסב סביב עוולת הרשלנות כשהפן התיאורטי היה הדומיננטי. לא נדרש ידע לגבי פ"ד בנושא מעבר לאלו שצויינו בעבודה.

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

השאלות עסקו בכתוב בקורות החיים.ניתן דגש לפעילויות חברתיות וקהילתיות במיוחד אם בפעילויות אלו מעורבת עבודה משפטית.

נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

בעיקר פרטים כללים אודות המשרד והתמחותו. לגבי עבודת המתמחים נאמר שהעבודה נעשית בשיטת פול כשלכל המתמחים יש אפשרות תיאורטית להתעסק בכל הנושאים. העבודה היא משפטית בלבד.

תאר את האווירה בראיון

אוירה נעימה מאוד. המראיין מנסה לכוון ולמקד את כיווני המחשבה אם לדעתו שאלותיו לא הובנו כראוי.