• משרד המשפטים - ייעוץ וחקיקה - כללי - תוכן גולשים

    משרד המשפטים - ייעוץ וחקיקה - כללי

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/2
נכתב בשנת 2005

משוב ראיון על משרד המשפטים - מחלקת ייעוץ וחקיקה

מראיינים

ד"ר פרץ סגל

אם נדרשת להביא עמך עבודה ציין איזו עבודה נתבקשת להביא ואילו שאלות נשאלת עליה בראיון

נדרשתי להביא עבודה כלשהי לשם בדיקת רמת הכתיבה

אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

נשאלתי בעיקר בצורה כללית על דעותיי מבחינה משפטית על התערבות ביהמ"ש העליון בחקיקת הכנסת.

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

בעיקר נושאים אקטואליים (פסה"ד בעניין אימוץ ילד ע"י שתי נשים ידועות בציבור)

למה נדרשת בתשובתך?

לא נדרשה רמה כלשהי.

האם בהמשך לתשובתך התפתח דיון משפטי? תאר את הדיון

כפי שציינתי לעיל. דיון בעניין התערבות ביהמ"ש בחקיקת הכנסת ודעתי על כך.

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

נשאלתי בעיקר על מקום מגוריי

לאילו נושאים יחס המעסיק חשיבות גבוהה?

לא ציין איזושהי התייחסות מיוחדת לחלק מעברי.

נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

הדרישות מן המתמחים. כוונת המעביד היא כי המתמחים הם עו"ד לכל דבר וכך הוא מתייחס אליהם.

תאר את האווירה בראיון

האוירה הייתה פתוח ונעימה עם צחוקים אך אעפ"כ ללא היגררות לחוסר פורמליות גרידא.

ממוצע דירוגים

     
     

אל תשמרו בבטן

  • הוסיפו מידע ותרמו לקהילת קריביז