• פרל כהן צדק לצר ברץ - תוכן גולשים

    פרל כהן צדק לצר ברץ

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/31
נכתב בשנת 2005

משוב ראיון על פרל לצר כהן צדק

מראיינים

יואל וידל

אם נדרשת להביא עמך עבודה ציין איזו עבודה נתבקשת להביא ואילו שאלות נשאלת עליה בראיון

כן, ביקשו עבודה שאני גאה בה. פחות שאלו על העבודה שאלות.

אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

תאגידים- מהבסיס מה ההבדל בין חברה ושותפות ועד הרמת מסך. חוקתי, חוזים, קניין- באופן כללי.

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

המראיין שאל תוך כדי עיון בעבודה, אבל לא שאל על הנושא של העבודה עצמו... הוא זרק שאלות.

למה נדרשת בתשובתך?

לדעתי, המראיין חיפש בקיאות, אבל בשלב מסויים ירד לפרטים על-מנת לראות מתי אתייאש ואגיד שאין לי מושג.

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

שאלות כלליות מהקורות חיים, דגש על הניסיון המשפטי.

נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

פחות הושם דגש על המשרד עצמו, נאמר לי שזה יוסבר לי בראיון השני, אם וכש...

תאר את האווירה בראיון

בעיקר פורמלית, אך לא נוקשה. המראיין ניסה לשמור על האיזון בין הפורמליות לאי-פורמליות.