• CBLS - תוכן גולשים

  CBLS

  לראות את התמונה המלאה

  לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

  הרשמה
  /0
  נכתב בשנת 2005

  משוב ראיון על בן צבי קורן

  מראיינים

  עו''ד קורן ועו''ד בן צבי

  אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

  בתחום עסוקו של המשרד. כמו כן, מאחר ואני עבדתי במשרד, שאלו על תחום עיסוקו, איזה חו"ד כתבי ובהקשר לזה שאלו שא' משפטיות.

  מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

  שא' בדיני תאגידים ודיני חוזים

  למה נדרשת בתשובתך?

  פתרון נקודתי ובקיאות בחומר. נתנו קייס, ומה היית מייעץ ללקוח.

  מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

  לספר על עצמי, תחביבים, האם אני מצביע בשיעורים, האם אני אוהב לעבוד בצוות או לבד.

  נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

  4500 נטו. 8:00-19:00 משפטי.

  תאר את האווירה בראיון

  אווירה פתוחה ונעימה, אנשים מאוד נחמדים. ולא נותנים הרגשה שבוחנים אותך

  תאר את התרשמותך הכללית מהמשרד

  משרד נחמד בעל מוניטין בי-ם, ושוב, ממש נחמדים.