• גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' - תוכן גולשים

    גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/55
נכתב בשנת 2005

משוב ראיון על גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

מראיינים

עו"ד מיקי גינצבורג, עו"ד אלפסי + עורכת דין נוספת

אם נדרשת להביא עמך עבודה ציין איזו עבודה נתבקשת להביא ואילו שאלות נשאלת עליה בראיון

לא נדרש

אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

שאלות מתחום דיני הקניין - עסקאות נוגדות, שעבודים, איזה שיעבוד גובר וכד'

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

העדפה אישית לצד גיליון הציונים

למה נדרשת בתשובתך?

ידע של פסקי הדין ברמת ההלכה בלבד, חשיבה אנליטית.

האם בהמשך לתשובתך התפתח דיון משפטי? תאר את הדיון

התפתח דיון בו נתבקשתי לחוות דעתי האישית על סוגיות מתחום דיני הקניין - לבחור עם איזו הלכה מבין שתי הלכות נוגדות אני מזדהה ומדוע אני סבור שההלכה הנ"ל נכונה יותר מהשניה.

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

אודות השירות הצבאי, תחביבים, שעות הפנאי ועבודה משפטית קודמת.

לאילו נושאים יחס המעסיק חשיבות גבוהה?

השירות הצבאי ועבודה בתחום.

נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

שעות עמוסות, שכר מהגבוהים במשק - מהמתמחים נדרשת מקצועיות ומסירות ורואים בהם כדור העתידי של עורכי הדין במשרד במידה והם מצדיקים זאת.

תאר את האווירה בראיון

אווירה פורמאלית אך נעימה, המראיינים היו נחמדים מאד.

פרט מבדקים נוספים הנדרשים בתהליך הקבלה כגון גרפולוג ומבחני מיון בכתב

תהליך הקבלה כולל ראיון אחד אל מול שלושה עורכי דין ועל סמך הראיון נקבעת הקבלה למשרד.

תאר את התרשמותך הכללית מהמשרד

משרד מאד מושקע - מיקום מצוין, ממה ששמעתי מדובר במשרד מקצועי שמתמקד בשוק ההון אך יש גם מקום להתפתח בתחומי משפט נוספים שהמשרד עוסק בהם.