• אטיאס, פרוכטר ושות' - תוכן גולשים

    אטיאס, פרוכטר ושות'

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/14
נכתב בשנת 2005

משוב ראיון על אטיאס, פרוכטר ושות'

מראיינים

גיא אטיאס

אם נדרשת להביא עמך עבודה ציין איזו עבודה נתבקשת להביא ואילו שאלות נשאלת עליה בראיון

לא נדרשתי להביא עבודה אולם לאחר הראיון נדרשתי לשלוח 2 עבודות

אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

שאלה 1: בעסקת קומבינציה כיצד יתחלקו האחוזים בין הקבלן לבעל הקרקע? תשובה: בעל הקרקע ירצה לפחות את מספר האחוזים שיתנו לו את שווי הקרקע בעת מכירתה. שאלה 2: חוזה בו סעיף הקובע כי על ביהמ"ש לפרש את החוזה בין הצדדים לפי פרשנות דווקנית ולא לפי מבחני אפרופים. האם חוזה זה יתקבל בביהמ"ש? תשובה: כן, סעיף הפרשנות הוא דיספוזיטיבי וניתן להתנות עליו. בנוסף בימ"ש יתן עדיפות לאומד דעת הצדדים.

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

שאלות קבועות!

למה נדרשת בתשובתך?

בשאלה הראשונה פתרון נקודתי. בשאלה השנייה חשיבה משפטית אך בעיקר לזכור את פס"ד אפרופים.

האם בהמשך לתשובתך התפתח דיון משפטי? תאר את הדיון

לא

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

שאלות לגבי איזה קורסים נוספים למדתי ועוד אלמד. תעסוקה, קורסים מעניינים וכו'

תאר את האווירה בראיון

פתוחה עם קצת צחוקים