• שבלת ושות' - תוכן גולשים

    שבלת ושות'

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/49
נכתב בשנת 2008

משוב ראיון על שבלת זיסמן ושות

מראיינים

עו''ד גדי אוזן

אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

ציון גבוה בקורס

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

פסיקה של עליון בפרשנות חוזים (פ"ד אפרופים).בנוסף הראה לי חוזה וביקש שאפרט מהן הבעיות העולות ממנו.

למה נדרשת בתשובתך?

פסק דין שהכתיב הלכה,הצגה של הבעיה המשפטית ופסיקת השופטים בנושא לדעתי

נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

עבודה בצוות.שעות 9עד 8

תאר את האווירה בראיון

סבירה.פחות קשוחה מהמצופה.

תאר את התרשמותך הכללית מהמשרד

רציני,אך לא קשוח.לא ניתן לאמוד את יחסי האנוש. למרות שחששתי היה בסדר.

מה המידע הנוסף שיש לך על המשרד?

המתמחה במקום היה דווקא מרוצה