• אלתר עורכי דין - תוכן גולשים

    אלתר עורכי דין

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/2
נכתב בשנת 1900

משוב ראיון על אבי אלתר ושות'

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

אצל עו"ד אלתר כללי המשחק שונים, הזימון לראיות, לפי שעתי או כמעט אוטומטי, אבל צורת הקבלה תמוהה. אלתר מקבל לראיון בן 3 ימים, בהם נדרש הנבחן לעבוד על חומר משפטי כל שהוא (בדר"כ קשור לספר שהמשרד עומד להוציא), וכך, הסטודנט עובד על חומר משפטי של המשרד, ואח"כ מקבל תשובה שלילית.

תאר את התרשמותך הכללית מהמשרד

ידוע, כי אלתר מציג ב"ראיון הפתיחה" את תנאי העבדות - עבודה בת מספר ימים ששכרה בצידה, לא ידוע לי על אדם שקיבל כסף עבור העבודה למשרד אלתר, להוציא אחד שתוך איומים קיבל שכר נמוך בהרבה ממה שהובטח לו.