• CBLS - תוכן גולשים

  CBLS

  לראות את התמונה המלאה

  לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

  הרשמה
  /0
  נכתב בשנת 2003

  משוב ראיון על בן צבי קורן משרד עו''ד

  אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

  ספרתי שמקצוע החוזים מעניין אותי

  מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

  שאלה בחוזים, חוזה מתנה. נתן לי קייס של חוזה מתנה של אם שמבטיחה לבן מתנה, והאחות מסיטה נגד. אני (בתור הבן) הסתמכתי על המתנה ונגרם לי נזק - מה הטענות המשפטיות שיש לי. האם הבן זכאי לפיצויי קיום. המראיין רצה לראות איך אני מתמודד עם זה.

  למה נדרשת בתשובתך?

  פתרון נקודתי. טיפ - העמיס בהרבה מאד פרטים ואתה מאבד אותו. לכן מומלץ לקחת דקה ולחשוב על מה הנקודות שהוא העלה ואז לענות. להתחיל מרמה של הצעה - קיבול, יחסים משפטיים, אינטרס הסתמכות, כימות נזק הסתמכות, האם מגיע פיצויי קיום או לא. יכול להיות שאפשר לטעון לגרם הפרת חוזה.

  האם בהמשך לתשובתך התפתח דיון משפטי? תאר את הדיון

  התפתח דיון קצר באשר לנפקויות של הנושא הנשאל

  מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

  שאלות קצרות באשר לקו"ח

  תאר את האווירה בראיון

  פורמלית

  תאר את התרשמותך הכללית מהמשרד

  משרד מעניין רציני אך פורמלי ומבוגר. האנשים יחסים מבוגרים ולכן אין אווירה חברתית צעירה.

  מה המידע הנוסף שיש לך על המשרד?

  המשרד דורש טרום התמחות. בעייתי למי שלא גר בירושלים.