• תומר מהרשק ושות' - תוכן גולשים

    תומר מהרשק ושות'

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/10
נכתב בשנת 2003

משוב ראיון על פרופ' יובל לוי

מראיינים

עו''ד כשר יחיאל

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

מאמר או פס"ד שקראתי לאחרונה אשר דעתי מנוגדת לדעה שהובאה במקורות אלו.דנו גם בפ"ד אפרופים.

למה נדרשת בתשובתך?

בקיאות בפס"דים (פס"ד אפרופים) פתרון נקודתי. המראיין יורד לעומק הדברים ואפילו מתקיל.

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

מדוע כדאי להעסיק דווקא אותי- יתרונות ומעלות

נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

עבודה בשיטת הפול. יש הרבה ליטיגציה.

תאר את האווירה בראיון

אוירה פורמלית

תאר את התרשמותך הכללית מהמשרד

קשה היה להתרשם אך נראה כי מדובר באווירה נוקשה.