• שבלת ושות' - תוכן גולשים

    שבלת ושות'

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/34
נכתב בשנת 2003

משוב ראיון על שבולת

מראיינים

עו''ד גדי אוזן

אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

השאלות הינן קבועות (בוודאות).

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

שאלות בתחום החוזים - פירוש והשלמה, פס"ד אפרופים. מעט נזיקין - קשר סיבתי, ללא נזק אין פיצויים וכיו"ב (קייס - שני אנשים חתמו על חוזה. הגנת הנתבע היא פירוש דווקני של החוזה אולם ע"פ אפרופים ניתן לתבוע).

למה נדרשת בתשובתך?

פסקי דין מהותיים במיוחד (כמו פס"ד אפרופים - יש חובה להזכירו!!), הפתרון הוא נקודתי אך פשוט.

האם בהמשך לתשובתך התפתח דיון משפטי? תאר את הדיון

כמעט ולא. במידה והתשובה נכונה ממשיכים הלאה (המראיין הוסיף פסקי דין נוספים שלא העלתי).

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

מה אני מחפשת במשרד, מה חשוב לי בחיים, נעשתה סקירה מפורטת של קורות החיים כמו גם של הציונים

לאילו נושאים יחס המעסיק חשיבות גבוהה?

תחביבים,שפות, ציונים!!!!, פחות לנושא של פעילות התנדבותית

נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

שעות ארוכות, חלוקה למחלקות (מסחרי, ליטיגציה וכיו"ב).

תאר את האווירה בראיון

פתוחה אך עדיין בגדר הפורמליות, מעט תובענית. הרגשתי שהמראיין מחפש אותי, העיר שוב ושוב לגבי ציונים שאינם גבוהים.

תאר את התרשמותך הכללית מהמשרד

התרשמתי מאוד אם כי מחברים שמעתי הסתייגויות

מה המידע הנוסף שיש לך על המשרד?

סטאזרים סיפרו כי המשרד תובעני מאוד, שעות ארוכות, יחסי אנוש נתונים לוויכוח (חלק מאוד מרוצים וחלק כלל לא).