• איבצן - נצר - וולצקי ושות' - תוכן גולשים

    איבצן - נצר - וולצקי ושות'

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/7
נכתב בשנת 2003

משוב ראיון על איבצן נצר ושות'

מראיינים

עו''ד ברעם

אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

שאלון קבוע בכתב שניתן לכל מועמד בתחילת הראיון.

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

הלכת קולמבו. ניסוח מכתב ללקוח שצד להסכם עימו הפר חוזה. ניתן שאלון ובו שאלות כלליות ומשפטיות. תאר בקצרה פס"ד שקראת? עובדות, הלכה (פ"ד קלמר נגד גיא).

למה נדרשת בתשובתך?

בקיאות בפסקי דין, דיון משפטי, פתרון נקודתי

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

נדרשתי ליחצן את עצמי - למה דווקא אני ולא אחרים.

תאר את האווירה בראיון

פתוחה

תאר את התרשמותך הכללית מהמשרד

משרד מצויין.