• שופטי בית המשפט המחוזי בחיפה - תוכן גולשים

    שופטי בית המשפט המחוזי בחיפה

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/1
נכתב בשנת 2003

משוב ראיון על ביהמ''ש המחוזי בחיפה כבוד השופט רזי

מראיינים

הש' רזי

אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

נושא שהשופט מצא לנכון (התיישנות במקרקעין).כנראה קייס קבוע.

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

נדרשתי לכתוב חו"ד משפטית - בנושא התיישנות במקרקעין (נושא שלא נלמד באוניברסיטה - כנראה שהשופט רצה לבדוק את התמודדות שלי עם חומר חדש). עבדתי על הקייס בבית ושלחתי אותו לשופט.

למה נדרשת בתשובתך?

הצגת חו"ד כתובה הכוללת חקיקה ופסקי דין בהתאם לביביליוגרפיה שקיבלתי מהשופט.

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

נשאלתי בקשר לשירות הצבאי ובקשר לעבודתי

נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

משרה מלאה מ8 ועד חמש. אופי העבודה: עמוס. דרישות מהמתמחים: "להגדיל ראש".

תאר את האווירה בראיון

פורמלית

תאר את התרשמותך הכללית מהמשרד

חיובית

מה המידע הנוסף שיש לך על המשרד?

השופט מגייס מתמחה שנה וחצי מראש.