• יוסי לוי ושות' - תוכן גולשים

    יוסי לוי ושות'

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/31
נכתב בשנת 2003

משוב ראיון על יוסי לוי ושות'

מראיינים

עו''ד נחיאלי עמיר

אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

הצטיינות בדיני חוזים

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

הסכם בע"פ לגבי דירה שלא נערך חוזה בכתב. מה הסעדים?

לאילו נושאים יחס המעסיק חשיבות גבוהה?

עבודות קודמות שלי.

נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

הליך העבודה במשרד - חלוקה לצוותים. לקוחות חשובוים במיוחד.

תאר את האווירה בראיון

רגועה ונחמדה

תאר את התרשמותך הכללית מהמשרד

המשרד מרשים בחברות אותן הוא מייצג ובפעילות השוטפת

מה המידע הנוסף שיש לך על המשרד?

עבודה מרובה באנגלית, הרבה משפט בינלאומי.