• משה בר-עם - תוכן גולשים

  משה בר-עם

  לראות את התמונה המלאה

  לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

  הרשמה
  /0
  נכתב בשנת 2003

  משוב ראיון על השופט משה בר עם

  מראיינים

  השופט משה בר עם

  אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

  לפני הראיון נכנסתי לדיון באולם המשפט, ומתוך כך העליתי רשמים לשופט באשר לדיון. מתוך כך התפתח הדיון.

  מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

  השאלות לא התמקדו בעניין ספציפי אלא התעסקו בהבנת המשפט העכשווי ומעבר השפיטה מאדוורסריות מוחלטת לשופט פעיל יותר בניהול המשפט. כמו כן, נבדקו הבנות בסיסיות בסדר דין פלילי עם הסבר על ייחודו של בי"מ שלום - השופט הוא גם שופט מוקד וגם השופט בתיק העיקרי - אין חלוקה בניגוד לבי"מ בעיר מחוז.

  למה נדרשת בתשובתך?

  ידיעת מושגי סד"א, והבנת תפקיד השופט במשפט על סוגיו ושיטותיו השונות. דיבור לעניין ולא משפט ותיאוריה

  האם בהמשך לתשובתך התפתח דיון משפטי? תאר את הדיון

  דיון בעיקר על מצב בתי המשפט בשיח הציבורי, עומס תיקים וכו'.

  מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

  השופט התעניין באשר ללימוודי במחלקה לקרימינולוגיה. הבהיר כי הוא אינו עוסק בפלילי.

  לאילו נושאים יחס המעסיק חשיבות גבוהה?

  ציונים - הוא מצטיין ולכן ראה לנכון לבחון את רמת ציוניי

  תאר את האווירה בראיון

  אווירה מאוד פתוחה. נפתחה יותר ויותר ככל שהוא התרשם.

  תאר את התרשמותך הכללית מהמשרד

  בית משפט תמיד מרשים ביחוד מאחורי הקלעים. יצויין כי השופט בר עם בעל ידיעות, ואינו סובל דיסאינטילגנציה