• אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה - תוכן גולשים

    אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/1
נכתב בשנת 2003

משוב ראיון על טבע

אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

שאלות קבועות

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

מה ההבדל בין פיצוי לשיפוי ומה ההבדל בין אחריות לחבות

למה נדרשת בתשובתך?

פתרון נקודתי

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

נשאלתי על עצמי אך הכל היה כתוב בקו"ח

נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

שעות מ 8 -19:00, עובדים בצמוד ל 2-3 עו"ד , יש הרבה עבודה באנגלית

תאר את האווירה בראיון

חביבה.

תאר את התרשמותך הכללית מהמשרד

נחמד מאוד