• ש. פרידמן ושות' - תוכן גולשים

    ש. פרידמן ושות'

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/21
נכתב בשנת 2003

משוב ראיון על ש.פרידמן ושות'

מראיינים

עו''ד לילי דורון

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

סעיף 14-18 לחוק החוזים (טעות, הטעייה וכו').

למה נדרשת בתשובתך?

חשיבה משפטית

האם בהמשך לתשובתך התפתח דיון משפטי? תאר את הדיון

המראיינת העלתה 2 סיטואציות ושאלה מדוע התשובה בינהן שונה (טעות בכדאיות העסקה).

תאר את האווירה בראיון

אוירה פורמלית.

תאר את התרשמותך הכללית מהמשרד

משרד רציני

מה המידע הנוסף שיש לך על המשרד?

משרד עם מוניטין מצויין.