• אברהם בר - תוכן גולשים

    אברהם בר

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/10
נכתב בשנת 2003

משוב ראיון על אברהם בר

מראיינים

עו''ד אופיר ארגמן ועו''ד עופר

אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

המקור לשאלות על הוויכוח היה נושא קרוב ללבי ואילו הקייס החוזי היה שאלה קבועה.

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

היות והמשרד עוסק בעיקר בליטיגציה, נבחנה בעיקר היכולת הרטורית. נתבקשתי לספר על וויכוח שהיה לי (בכל נושא שהוא), להציג את עמדתי במשך דקה ולאחר מכן לנסות להגן על העמדה ההפוכה. לאחר מכן הוצג לי קייס בדיני חוזים, כאשר הסוגיה המרכזית בו היא פרשנות חוזה (פס"ד אפרופים).

למה נדרשת בתשובתך?

בקיאות בחומר, ידע בנושא הוויכוח, יכולת רטורית גבוהה, עיקביות.

האם בהמשך לתשובתך התפתח דיון משפטי? תאר את הדיון

בנוגע לוויכוח, המראיין ניסה להקשות על עמדתי ואילו אני נדרשתי להגן עליה בעיקביות. גם כאשר הדיון נטה לרמה אישיות יותר (עמדתי מעידה על השקפת עולמי ככלל), מצאתי את עצמי מתגוננת. בנוגע לקייס בחוזים, נתבקשתי להכריע בתור שופטת בבימ"ש מחוזי במקרה בו שני הצדדים כרתו חוזה ולא קבעו דבר לגבי שיערוך. במידה והייתה אינפלציה לפני התשלום, האם יש לשערך? לאחר שהשבתי, המראיין ביקש ממני להכריע שוב כשופטת בערכאת הערעור.

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

נשאלו שאלות אישיות רבות: לספר על עצמי, מדוע דווקא משפטים, מה מעניין במשפטים, האם אני מרבה להתווכח, איך אני מתפקדת בוויכוחים, כושר ביטוי טוב יותר - בכתב או בע"פ ועוד כיוצא באלה.

נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

שעות: 09:00-19:00 הוזכר שכר, אינני זוכרת מהו.. 70% מעבודת עוה"ד נעשית בבימ"ש, כך שרב העיסוק של המתמחה הוא בליטיגציה.

תאר את האווירה בראיון

שני עוה"ד דמו בעיני לשוטר טוב ושוטר רע. האחד הרבה להקשות, שמר על ארשת פנים קשוחה, טון מעט מתנשא (כביכול מנסה להקניט ולערער את הביטחון). השני, לעומתו, היה חביב יותר והוא היה זה שמסר את הפרטים על המשרד.

תאר את התרשמותך הכללית מהמשרד

ההתרשמות שלי מהמשרד היתה טובה.

ממוצע דירוגים

     
     

אל תשמרו בבטן

  • הוסיפו מידע ותרמו לקהילת קריביז