• ההסתדרות הרפואית בישראל - תוכן גולשים

    ההסתדרות הרפואית בישראל

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/1
נכתב בשנת 2004

משוב ראיון על ההסתדרות הרפואית בישראל

מראיינים

עו"ד מיכל פומרנץ

אם נדרשת להביא עמך עבודה ציין איזו עבודה נתבקשת להביא ואילו שאלות נשאלת עליה בראיון

עבודה בדיני עבודה

אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

לא נשאלתי בשלב זה כל שאלה משפטית

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

צד אישי בלבד. בעיקר מעבר מלא על קורות החיים.

לאילו נושאים יחס המעסיק חשיבות גבוהה?

לא נראה כי נושא מיוחד זכה להתיחסות ספציפית.

נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

חלוקה למחלקות, מהות עבודתה של כל מחלקה, מהות עבודת המתמחה, כיצד ניתן להתפתח במהלך ההתמחות, אחריות המתמחה וציפיות ממנו.

תאר את האווירה בראיון

אוירה נעימה ואישית. אין תחושה של "משרד עו"ד". הרגשה של משרד ממשלתי.

פרט מבדקים נוספים הנדרשים בתהליך הקבלה כגון גרפולוג ומבחני מיון בכתב

לא התקיימו.

תאר את התרשמותך הכללית מהמשרד

הרגשה של משרד ממשלתי קטן, לא מתוקצב אך עם סביבת עבודה מגוונת מאד. יכולת רבה להתפתחות ולמידה אישית רבה.

מה המידע הנוסף שיש לך על המשרד?

אין לי כל מידע נוסף, והדבר היווה עבורי בעיה כי לא ידעתי למה לצפות. כששאלתי מה עושים במשרד הם לא כל כך העריכו את זה.