• הרצוג, פוקס, נאמן ושות' - תוכן גולשים

    הרצוג, פוקס, נאמן ושות'

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/62
נכתב בשנת 2004

משוב ראיון על הרצוג, פוקס, נאמן ושות'

אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

שאלו אותי על מספרי סעיפים בחוק החוזים (!!!) ועל תוכנם המדוייק . . .

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

עיון בגליון הציונים שלי!

למה נדרשת בתשובתך?

דיקלום סע' חוק . . . .

האם בהמשך לתשובתך התפתח דיון משפטי? תאר את הדיון

לא!

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

לא נשאלתי שום שאלה אישית, התבקשתי להקריא את גליון הציונים שלי . . .

לאילו נושאים יחס המעסיק חשיבות גבוהה?

כלום

נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

כלום

תאר את האווירה בראיון

פורמלית