• יוסי לוי ושות' - תוכן גולשים

    יוסי לוי ושות'

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/31
נכתב בשנת 2004

משוב ראיון על יוסי לוי ושות'

אם נדרשת להביא עמך עבודה ציין איזו עבודה נתבקשת להביא ואילו שאלות נשאלת עליה בראיון

לא

אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

נבחנתי על 2 קייסים קטנים בחוזים ונזיקין, המראיין לאחר מכן בחן את ידיעותיי

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

תחום עיסוקו של המראיין

למה נדרשת בתשובתך?

פתרון נקודתי, ידיעת החומר

האם בהמשך לתשובתך התפתח דיון משפטי? תאר את הדיון

לא

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

נשאלתי מקורות חיי, מדוע אני רוצה להתמחות דווקא במשרד זה

לאילו נושאים יחס המעסיק חשיבות גבוהה?

אמינות ומהימנות

נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

לא דובר על שכר, דובר על שעות עבודה ארוכות יחסית

תאר את האווירה בראיון

אוירה פתוחה

פרט מבדקים נוספים הנדרשים בתהליך הקבלה כגון גרפולוג ומבחני מיון בכתב

כבר הזכרתי את המבחן בכתב

תאר את התרשמותך הכללית מהמשרד

משרד קטן