• CBLS - תוכן גולשים

  CBLS

  לראות את התמונה המלאה

  לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

  הרשמה
  /0
  נכתב בשנת 2004

  משוב ראיון על בן צבי קורן

  מראיינים

  לא ידוע

  אם נדרשת להביא עמך עבודה ציין איזו עבודה נתבקשת להביא ואילו שאלות נשאלת עליה בראיון

  לא נדרשתי .

  אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

  שאלה משפטית בתאגידים , לא היה צורך בידע עמוק בכדי לענות על השאלה . השאלה היתה בצורת קייס , שאלה ארוכה יחסית , כאשר התשובה שנדרשתי לספק היתה שטחית יחסית ללא צורך באיזכורים משפטיים שונים .

  מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

  שאלות קבועות . תחום עיסוקו של המשרד (תאגידים , חוזים ) .

  למה נדרשת בתשובתך?

  חשיבה משפטית , ופתרון נקודתי .

  האם בהמשך לתשובתך התפתח דיון משפטי? תאר את הדיון

  לא .

  מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

  נקבעו מהכתוב בקורות חיים .

  לאילו נושאים יחס המעסיק חשיבות גבוהה?

  תחומי עניין ועיסוק .

  נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

  לא ניתנו נתונים .

  תאר את האווירה בראיון

  פתוחה ונעימה . נראה כי יש אווירה טובה במשרד , לשאלתי האם המראיין מרוצה מעבודתו , נענתי בחיוב ...