• משרד המשפטים - נציבות תלונות הציבור על שופטים - תוכן גולשים

    משרד המשפטים - נציבות תלונות הציבור על שופטים

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/5
נכתב בשנת 2004

משוב ראיון על נציבת תלונות הציבור על שופטים - טובה שטרסברג כהן

מראיינים

המתמחה מראיין בשלב הראשון

אם נדרשת להביא עמך עבודה ציין איזו עבודה נתבקשת להביא ואילו שאלות נשאלת עליה בראיון

עבודה גליון ציונים והמלצות

אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

רמת הידעה שלי לגבי מקום העבודה ,"התקלות"-התמודדות אם נושאים שיכולים לעלות בעבודה השותפת. המראיינת נתנה לי לדבר באופן שוטף

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

דגש על נסיון פרקטי, דוגמת קורס פרקטי או טרום התמחות

למה נדרשת בתשובתך?

פתרון נקודתי, יכולת ביטוי בע"פ גבוהה מאד.יכולת חשיבה עצמית

האם בהמשך לתשובתך התפתח דיון משפטי? תאר את הדיון

הראיון סבב סביב נושאים שאני העליתי- אני הייתי היוזם הדומיננטי

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

דגש על חוות דעת של ממליצים, קו"ח - נסיון צבאי עשיר בפיקוד ועבודת צוות

לאילו נושאים יחס המעסיק חשיבות גבוהה?

יכולת מוכחת של עבודת צוות אינדוודואל ,ואילתור

נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

צוות קטן צעיר ומגובש

תאר את האווירה בראיון

ידידותית. בסוף הראיון ניתן case להתמודדות

פרט מבדקים נוספים הנדרשים בתהליך הקבלה כגון גרפולוג ומבחני מיון בכתב

case משפטי בסיום הראיון

תאר את התרשמותך הכללית מהמשרד

מקום מרשים, צוות קטן