• ליבליך - מוזר - תוכן גולשים

    ליבליך - מוזר

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/2
נכתב בשנת 2004

משוב ראיון על ליבליך מזור

מראיינים

טל ליבליך

אם נדרשת להביא עמך עבודה ציין איזו עבודה נתבקשת להביא ואילו שאלות נשאלת עליה בראיון

לא

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

ע"ס קורות חיים, שאלה על המשפחה, מה אוהבת ללמוד

לאילו נושאים יחס המעסיק חשיבות גבוהה?

לפעילות התנדבותית

נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

עושים תורנות יום שישי בסבב, הצמוד של טל ליבליך עובד כל יום שישי. שכר סביר

תאר את האווירה בראיון

אוירה פורמלית

פרט מבדקים נוספים הנדרשים בתהליך הקבלה כגון גרפולוג ומבחני מיון בכתב

מבחן גרפולוגי- לנסח כתב טענות אלק (על דף חלק עם עט שהיא נתנה לי...)

תאר את התרשמותך הכללית מהמשרד

משרד מעניין אך אנשים לא משהו