• CBLS - תוכן גולשים

  CBLS

  לראות את התמונה המלאה

  לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

  הרשמה
  /0
  נכתב בשנת 2004

  משוב ראיון על בן צבי קורן

  מראיינים

  אורי שוורץ

  אם נדרשת להביא עמך עבודה ציין איזו עבודה נתבקשת להביא ואילו שאלות נשאלת עליה בראיון

  לא נדרשתי להביא עבודה

  אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

  נשאלתי שאלה בתאגידים, על חובות של נושאי משרב וחריגה מהרשאה

  מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

  זהו נושא שסיפרתי שהוא קרוב לליבי

  למה נדרשת בתשובתך?

  פתרון נקודתי , המראיין הדגיש שאין צורך לזכור פסיקה או סעיפי חוק

  האם בהמשך לתשובתך התפתח דיון משפטי? תאר את הדיון

  כן, קצרצר. כשהמראיין הבין שעניתי נכונה (הוא דאג לאמרלי שהתשובה אכן נכונה) הוא שאל שאלה נוספת ובזה נגמר החלק המשפטי בראיון

  מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

  תחביבים. למה לא למדתי דווקא באוניברסיטה העברית. ומדוע אני רוצה להתמחות בי-ם.

  לאילו נושאים יחס המעסיק חשיבות גבוהה?

  המראיין הדגיש תופעה של מתמחים אשר "סוגרים" עם משרדים ו"מבריזים". המשרד רואה זאת בחומרה וכוונתו "לטפל" במבריזנים.....?!?!?!?! אכן תמוה קצת

  נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

  לא דובר על שכר בראיון הראשון. הדרישות הן ככל משרד אחר לפחות כ10 שעות עבודה ביום. למרות שהמראיין הדגיש שניתן לשחק קצת עם שעות העבודה.

  תאר את האווירה בראיון

  אופי עבודה פתוח ואפילו קצת משוחרר יחסית

  פרט מבדקים נוספים הנדרשים בתהליך הקבלה כגון גרפולוג ומבחני מיון בכתב

  היה מבחן אישיותי ממוחשב ארוך ומתיש. דומה למבחן במבדקים פסיכולוגיים פסיכוטכניים אישיותיים. המבחן ארוך כשעה וחצי עד שעתיים.

  תאר את התרשמותך הכללית מהמשרד

  בינונית לחלוטין. הייתי בראיונות במשרדים בתל אביב הרבה יותר גדולים ומוכרים ועדיין אף אחד לא ביקש ממני לעשות את המבחן המוזר הזה.