• הרטבי - בורנשטיין - בסון - תוכן גולשים

    הרטבי - בורנשטיין - בסון

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/9
נכתב בשנת 2005

משוב ראיון על הרטבי-בורנשטיין-בסון

מראיינים

עו"ד גלעד הס

אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

שאלות על דיני תחרות במקרקעין (ס' 9 לחוק)

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

סיפרתי לו על תחום התעניינותי ועל רכישת מגרש שהייתי שותף פעיל להליך הקנייה מבחינה משפטית. השאלות שנשאלו עסקו כולן בנדל"ן ומקרקעין

למה נדרשת בתשובתך?

הפתרון הנדרש היה נקודתי עם אופי חקיקתי. ללמוד טוב פס"ד בנק אוצר החייל נ' אהרונוב

האם בהמשך לתשובתך התפתח דיון משפטי? תאר את הדיון

הדיון היה מונחה לכיוון הפיתרון האפשרי

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

תחומי התעניינות עיקריים, למה משפטים וכו'

לאילו נושאים יחס המעסיק חשיבות גבוהה?

האם אתה מוכן להקריב הכל לטובת המשרד: שעות, משכורת וכו'

נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

שכר מינימום, שעות 8:30-19:00, עבודה משפטית נטו בתחום הנדל"ן בלבד. מצפים לראש גדול מהמתמחה.

תאר את האווירה בראיון

אווירה לא פורמאלית, מראיין נחמד מאוד, זורם ופתוח

תאר את התרשמותך הכללית מהמשרד

אווירה נחמדה, ביתית