• ש. פרידמן ושות' - חיפה - תוכן גולשים

    ש. פרידמן ושות' - חיפה

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/1
נכתב בשנת 1900

משוב ראיון על ש. פרידמן חיפה

מראיינים

ישנם 2 מראיינים - לא זכורים לי השמות

אם נדרשת להביא עמך עבודה ציין איזו עבודה נתבקשת להביא ואילו שאלות נשאלת עליה בראיון

נדרשתי לשלוח לפני הראיון עבודה בנושא חופשי

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

נשאלתי שאלה כללית בנושא סעדים - סדר דין אזרחי - בכוונה על חומר שלא היה לי מוכר, השאלה נבעה מקייס שהוצג לי. והיה דיון בעקבות התשובות שלי. נשאלתי גם מיני קייס בתחום דיני הקניין - נושא של משכון וקדימויות נושים. עסקו בפס"ד שמבטל את הלכת קולומבו.

למה נדרשת בתשובתך?

היה נסיון לבחון את החשיבה המשפטית ולא את הבקיאות בחומר

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

לא הוקדשה לכך תשומת לב בראיון

נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

המראיין עשה לי סיבוב במשרד ונתן לי לדבר עם המתמחים - כדי שאשאל אותם מה שאני רוצה. הם עובדים בשיטת הפול עובדים 5 ימים בשבוע 8-19

תאר את האווירה בראיון

אוירה די פורמאלית

פרט מבדקים נוספים הנדרשים בתהליך הקבלה כגון גרפולוג ומבחני מיון בכתב

נדרשתי לעבור ראיון אחד בלבד

תאר את התרשמותך הכללית מהמשרד

עובדים בפול . המתמחים יושבים צפוף - ראיתי חדר אחד עם 4 ועוד חדר לעוד 2.

מה המידע הנוסף שיש לך על המשרד?

מדובר במשרד הכי גדול בחיפה.