• גולדפרב, זליגמן ושות' - תוכן גולשים

    גולדפרב, זליגמן ושות'

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/78
נכתב בשנת 2003

משוב ראיון על גולדפרב, זליגמן ושות'

מראיינים

עו''ד אריאלה להב

אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

קורסים שנלמדו על ידי.

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

שאלות כלליות על חוזים אפשריים (חוזים ראליים, חוזים לגבי נכסים עתידיים).

למה נדרשת בתשובתך?

תשובות שטחיות לגמרי, ללא פסקי דין.

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

עיסוקי בצבא. 3 תכונות חיוביות ו 3 שליליות.

לאילו נושאים יחס המעסיק חשיבות גבוהה?

תחום התעניינינותי בלימודים. מדוע באתי למשרד.

נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

אופי העבודה לא פורמלי, למרות גודל המשרד.

תאר את האווירה בראיון

נעימה. לא פתוחה מדי ולא סגורה מדי.

תאר את התרשמותך הכללית מהמשרד

לא נעימה. רישמית, למרות הניסיון הפתאטי להשוות אוויר משפחתית.

מה המידע הנוסף שיש לך על המשרד?

מבריזים לסטודנטים. שוב, הכל משמועות, ולא שמעתי על מישהו שמספר לי שקרה לו באופן אישי.