• בכר אליהו - תוכן גולשים

  בכר אליהו

  לראות את התמונה המלאה

  לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

  הרשמה
  /0
  נכתב בשנת 2004

  משוב ראיון על בכר אליהו

  מראיינים

  בכר אליהו

  אם נדרשת להביא עמך עבודה ציין איזו עבודה נתבקשת להביא ואילו שאלות נשאלת עליה בראיון

  לא נדרשתי להביא עבודה אולם נשאלתי שאלות משפטיות בדיני נזיקין

  אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

  בסדר דין אזרחי

  מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

  תחום עיסוקו של המראיין-שופט נזיקין

  למה נדרשת בתשובתך?

  בקיאות בתקנות סד"א ופסקי דין בדיני נזיקין

  האם בהמשך לתשובתך התפתח דיון משפטי? תאר את הדיון

  לא, הראיון נוהל בשיטת שאלה-תשובה

  מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

  עבר תעסוקתי לאור מה שציינתי בקורות חיים

  לאילו נושאים יחס המעסיק חשיבות גבוהה?

  לימודים: קורסי בחירה וחובה

  נקודות עיקריות מהמידע שקיבלת מהמראיין ( שעות, שכר, דרישות מיוחדות מהמתמחים, אופי העבודה, וכו')

  אופי העבודה ושעות

  תאר את האווירה בראיון

  פורמלית

  פרט מבדקים נוספים הנדרשים בתהליך הקבלה כגון גרפולוג ומבחני מיון בכתב

  ראיון אחד בלבד

  תאר את התרשמותך הכללית מהמשרד

  נעים, אוירת עבודה מאוד פורמלי

  מה המידע הנוסף שיש לך על המשרד?

  אין לי מידע ספציפי