• הרצוג, פוקס, נאמן ושות' - תוכן גולשים

    הרצוג, פוקס, נאמן ושות'

לראות את התמונה המלאה

לקבל מידע נוסף ועדכונים על מעסיק זה מזמינים אתכם להרשם

הרשמה
/62
נכתב בשנת 2004

משוב ראיון על הרצוג, פוקס, נאמן ושות'

מראיינים

ברק

אם נדרשת להביא עמך עבודה ציין איזו עבודה נתבקשת להביא ואילו שאלות נשאלת עליה בראיון

לא

אילו שאלות משפטיות נוספות נשאלת?

על ס' 4 לחוק העונשין, דירקטור חליף, ומספר ב"מ להקמת חברה

מה היה המקור לשאלות המשפטיות?

סתם

למה נדרשת בתשובתך?

בקיאות בחוק וחשיבה משפטית

האם בהמשך לתשובתך התפתח דיון משפטי? תאר את הדיון

לא

מה השאלות שנשאלת,האם נקבעו מהכתוב בקורות החיים?

לא

לאילו נושאים יחס המעסיק חשיבות גבוהה?

לא עלה

תאר את האווירה בראיון

פורמלית